SAŽETAK PROGRAMANasilno ponašanje među mladima koji se pripremaju u srednjim medicinskim školama za zvanje medicinska sestra/tehničar je posebno opasna pojava jer se od tih mladih ljudi očekuje humani odnos prema bolesnicima, visoke norme etičkog ponašanja međusobno i u timu. Preliminarni podaci koji govore o značajnom udjelu verbalnog i simboličkog nasilja među učenicama srednjih medicinskih škola je osnova iz koje proizlaze ciljevi ovog programa: analiza velićine problema, indikatora koji potiču nasilno ponašanje i prepoznavanje rizičnih faktora za iste putem provedbe standardiziranog upitnika u prvim razredima medicinskih škola u RH. Ukupno će analizom biti obuhvaćeno 720 anketa provedenih u prvim razredima medicinskih škola.

Prepoznati tipovi nasilja, rizični čimbenici i utvrđeni indikatori nasilnog ponašanja (individualni, iz okruženja škole, lokalne zajednice, obitelji) se u daljnjem tijeku provedbe programa uključuju u edukacijski program, dopunjujući Nacionalni program sprječavanja nasilja i sve dosad poduzete aktivnosti za sigurnost u školama. Temeljem analize priređeni izvještaj može se koristiti za dopunu izvedbenih porgrama stručnih predmeta poput etike, njege bolesnika i drugih. Pripremljen je i provodi se program za edukaciju reprezentativnih grupa mladih edukatora putem radionica koji će dalje djelovati lokalno i prenositi stečeno znanje svojim vršnjacima.

Kroz formiranje mreže i organiziranje web stranica u školama s međusobnim povezivanjem i povezivanjem s web stranicom programa širiti će se spoznaje i znanje o tome na koji način prevladati individualne i grupne probleme, te lokalne čimbenike a osigurati da završetkom škole dobiveno zvanje obavljaju na humani način. Za očekivati je da će se nakon provedenih edukacijskih radionica i stvaranja mreže grupa edukatora u medicinskim školama program širiti i održavati i nadopunjavati u sljedećim generacijama u čemu će IT imati značajnu ulogu. Program bi mogao ukazati na važnost selektivnog pristupa prevenciji nasilja vezano uz još nedovoljno poznate lokalne čimbenike i profesionalna opterećenja.


Datum početka i završetka programa: rujan 2009. god. — lipanj 2017. god.
Područje provedbe (mjesto, grad, županija…): Županijska središta s medicinskim školama
Izvedba programa: Centar za promicanje europskih standarda u zdravstvu u suradnji s Udrugom za zaštitu zdravlja žena
Ovdje možete skinuti
Upitnik za srednjoškolke (docx)


Ovdje možete skinuti prezentaciju Prevencije ponašanja (ppt)

NAŠA MISIJA

Okupljanje znanstvenog i stručnog potencijala iz područja medicinskih i biomedicinskih znanosti i struka koji svojim znanjem i radom žele kroz program dodatnog, trajnog i cjeloživotnog obrazovanja zdravstvenih djelatnika sudjelovati u stvaranju potencijala koji su komparabilni s onima u Europskoj uniji. Priprema i provodenje edukacijskih programa koji omogućuju stručnjacima iz područja biomedicine stjecanje kvalifikacija i vještina za rad u zemljama EU.