Program: Unapređenje kvalitete skrbi za osobe starije životne dobi

Program podnosi: CENTAR ZA PROMICANJE EU STANDARDA U ZDRAVSTVU

Organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu programa

Voditelj programa: Ana Stavljenić-Rukavina, profesor sa suradnicima navedenim u prilogu 1.
Provoditelji programa su profesori Medicinskog fakulteta, Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i Zdravstvenog fakulteta u Mariboru, te ostali stručni suradnici-eksperti za pojedina područja navedeni u prilogu 1. imenom i zvanjem.

Analiza problema: U institucionalnoj i izvaninstitucialnoj ulozi o brizi za starije osobe važno mjesto zauzimaju uz liječnike, medicinske i patronažne sestre, socijalni radnici , fizioterapeuti, gerontodomaćice, njegovateljice kao i drugi profesionalci u radu s osobama starije životne dobi. U brizi za stariju populaciju su uključeni sustav socijalne skrbi i zdravstveni sustav sa svojim sastavnicama, a uz značajnu podršku lokalne zajednice. Socijalni kao i zdravstveni sustav su dijelom fragmentirani, bez jasno definirane koordinacije a koordinacija skrbi je osobito važna kada su u pitanju vulnerabilne populacije kao što su osobe starije dobi, invalidi, djeca s poteškoćama u razvoju. Zato je Svjetska zdravstvena organizacija u 2015.godini objavila dokument pod nazivom „ Global strategy on people centred and integrated care“ koji je na javnoj raspravi sa ciljem da u što većoj mjeri odgovori na potrebe sveobuhvatne integrirane i multidisciplinarne skrbi za vulnerabilne populacije.

Sve veći zahtjevi koji se postavljaju pred sustave koji skrbe osobama starije dobi zahtjevaju dodatno obrazovanje posebno u području unapređenja komunikacijskih vještina, poznavanja standarda kvalitete socijalne i zdravstvene skrbi u svim organizacijskim oblicima od izvan do institucionalnoj skrbi.Tome treba dodati primjenu metoda za praćenje i analizu pokazatelja kvalitete socijalne i zdravstvene skrbi kao i indikatore socijalno neprihvatljivog ponašanja prema starijim osobama. Sve te norme i pokazatelji kvalitete trebaju biti usklađeni s normama koje se primjenjuju u zemljama EU. Kontinuirana edukacija i stjecanje novih vještina su važni ne samo za zaposlenike nego i korisnike, kao i samu ustanovu. U RH ne postoji program cjeloživotnog obrazovanja namijenjen osobama koje skrbe o toj populaciji , osobito ne za područje koje se odnosi na poboljšanje komunikacije i primjenu standarda kvalitete socijalne i zdravstvene skrbi i/ili integracije skrbi. Dodatno nedostaje bolja koordinacija oba sustava po vertikali-od brige za starije u izvaninstitucionalnom smještaju do smještaja u domove za starije.Zakonska podloga za implementaciju sustava kvalitete je postavljena no u primjeni postoji zastoj i prema provedenoj anketi u 2015. godini samo 24% domova za starije u vlasništvu Grada Zagreba je pokrenulo implementaciju standarda kvalitete socijalnih usluga na prvoj razini, dok je još manje primjenjeno u domovima u privatnom vlasništvu. Standardi kvalitete koji se odnose na zdravstveni sustav su u još manjoj mjeri u primjeni iako je u svakom od domova prisutna stacionarna skrb za korisnike. To su razlozi zbog kojih je potrebno učiniti dodatne aktivnosti kako bi se ubrzali procesi i istovremeno provodili metodom integrirane multidisciplinarne skrbi.
Izvedba programa: Centar za promicanje europskih standarda u zdravstvu u suradnji s Udrugom za zaštitu zdravlja žena
Ovdje možete skinuti
Kompletan program unapređenje kvalitete skrbi za starije (pdf)


Ovdje možete skinuti Upitnik o praćenju kvalitete domova za starije (doc)


Ovdje možete skinuti Test o prepoznavanju nasilja nad starijim osobama (doc)


Ovdje možete skinuti prezentaciju Kvalitete skrbi za osobe starije životne dobi (pptx)


Ovdje možete skinuti dokument Kvaliteta dugotrajne skrbi starijih osoba (pdf)

NAŠA MISIJA

Okupljanje znanstvenog i stručnog potencijala iz područja medicinskih i biomedicinskih znanosti i struka koji svojim znanjem i radom žele kroz program dodatnog, trajnog i cjeloživotnog obrazovanja zdravstvenih djelatnika sudjelovati u stvaranju potencijala koji su komparabilni s onima u Europskoj uniji. Priprema i provodenje edukacijskih programa koji omogućuju stručnjacima iz područja biomedicine stjecanje kvalifikacija i vještina za rad u zemljama EU.