PROJEKT BRIGA O GOSTU:
ZDRAVSTVENO-TURISTIČKI PROGRAM ZA GOSTE S POSEBNIM ZDRAVSTVENIM POTREBAMA


Cilj i svrha projekta

Opći cilj projekta je razvijanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz razvoj inovativnog modela zdravstvenog turizma.

Specifični ciljevi su:
1. Razviti inovativni model za prihvat turista s posebnim zdravstvenim potrebama te povećati udio zdravstvenog turizma u turističkoj ponudi tijekom cijele godine
2. Unaprijediti postojeće kapacitete za zdravstveni turizam i podizanje kvalitete usluga za specifičnu kategoriju gostiju
3. Osnaživanje ljudskih resursa kroz ciljanu edukaciju pružatelja usluga u zdravstvenom turizmu

U Strategiji razvoja turizma do 2020. godine Ministarstvo u prioritetne ciljeve razvoja pod ciljem Podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz razvoj turističkog sektora, navodi se: „Konkurentnost Hrvatske na zahtjevnom turističkom tržištu ovisi o razvoju i oblikovanju novih te poboljšanju postojećih turističkih proizvoda i usluga, odnosno jačanju konkurentnosti hrvatskog turističkog tržišta“. Poseban oblik turizma, zdravstveni turizam, omogućuje jačanje konkurentnosti hrvatskog turističkog tržišta jer Hrvatska ima prednosti nad konkurentnim zemljama: atraktivnost destinacije, medicinski kadar, cjenovna konkurentnost i blizina emitivnih tržišta.

Tijekom Prve međunarodne konferencije o zdravstvenom turizmu (Health Tourism Industry – HTI), održane 2011.g., iznešen je podatak da u zemljama EU-a zdravstveni, medicinski i wellness turizam sudjeluje u turističkoj ponudi s oko 20% dok je u Hrvatskoj daleko manji, u 2009.g. iznosio je svega 1,2%. Razvijanjem zdravstvenog turizma razvija se i turizam izvan sezone što daje dodanu vrijednost poticanju razvoja zdravstvenog turizma.

Važnost razvoja zdravstvenog turizma u Hrvatskoj potvrđuje se isticanjem te djelatnosti u dokumentu o strategiji razvoja hrvatskog zdravstva u 21.stoljeću: ”Cilj je razvijati zdravstveni turizam unutar postojećih zdravstvenih ustanova koje koriste prirodne ljekovite činitelje. Razvijati opće turističke usluge u sklopu lječilišta i osigurati promidžbu zdravstvenog turizma unutar opće turističke ponude Hrvatske.” Zadaća zdravstvenog turizma je poboljšanje zdravstvenog stanja turista kroz pružanja dodatnih sadržaja postojećim turističkim usluga a koje mogu unaprijediti fizičko i psihofizičko stanje korisnika.

Preduvjet za uspješni razvoj zdravstvenog turizma je uz infrastrukturne i okolišne faktore kompetentno osoblje i odgovarajući specifični ljudski kapaciteti ovisno o specijalizaciji ponude.

Posebnu nišu u području zdravstvenog turizma čine gosti s posebnim potrebama za vrijeme svog boravka. Gosti s posebnim potrebama su skupine građana koji za vrijeme svog odmora osim zdravih okolišnih faktora imaju potrebu:
• posebnog režima prehrane i smještaja
• organiziranei prilagođene fizičke aktivnosti
• organizirane i prilagođene društvene aktivnosti
• podrška specijalista kojima se mogu obratiti u slučaju potrebe

Ovaj projekt ima za cilj putem osnaživanja specifičnih znanja i kapaciteta ljudskih resursa uspostaviti uvjete za razvoj zdravstvenog turizma za specifične kategorije gostiju s definiranim posebnim potrebama prehrane, fizičkih i društvenih aktivnosti tijekom boravka u destinaciji sa svrhom kvalitetnog zadovoljenja njihovih potreba i što dužeg zadržavanja u ciljnoj destinaciji. Projekt će se provoditi u prvoj fazi u Opatiji a krajnji cilj mu je širenje na druge destinacije koje mogu uspostaviti tražene uvjete.

U ovom inovativnom modelu zdravstvenog turizma je fokus na četiri kategorije gostiju: osobe koje imaju dijabetes, metabolički sindrom, nepodnošljivost na gluten (celijakija) i fenilketonurija. Ukupna učestalost u Europi je prema statističkim podacima Svjetske zdravstvene federacije 11,5% što u odnosu na ukupno stanovništvo u Europi iznad 20 godina iznosi 65 milijuna. Radi se dakle o značajnom broju potencijalnih i novih gostiju( analiza tržišta u prilogu 1).

Osnovni uvjet za razvoj zdravstvenog turizma za te kategorije gostiju je pripremljenost destinacije : znanje o specifičnim potrebama prehrane, poznavanje zamjenskih namirnica i način njihovog korištenja u pripremi obroka i odgovarajuća organizirana fizička aktivnost.
Ovdje možete pročitati
kompletan projekt (pdf)


Ovdje možete vidjeti Priručnik za brigu o gostu (pdf)

NAŠA MISIJA

Okupljanje znanstvenog i stručnog potencijala iz područja medicinskih i biomedicinskih znanosti i struka koji svojim znanjem i radom žele kroz program dodatnog, trajnog i cjeloživotnog obrazovanja zdravstvenih djelatnika sudjelovati u stvaranju potencijala koji su komparabilni s onima u Europskoj uniji. Priprema i provodenje edukacijskih programa koji omogućuju stručnjacima iz područja biomedicine stjecanje kvalifikacija i vještina za rad u zemljama EU.